0903331507

2/22B Nguyễn Thị Minh Khai, KP. Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, BD 0903 33 1507 ( Ms Ngọc ) - 0979808426 ( Ms Tuyết)

Chứng nhận


Hồ sơ Pháp Lý

CHỨNG NHẬN ISO 22000-2005

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm suất ăn công nghiệp


Huấn luyện đào tạo

Chương trình đào tạo huấn luyện hoáng đổi nhân sự.

Công ty Phước Thành tổ chức các buổi tập huấn định kỳ về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (VSATTP), kỹ năng tay nghề và khám sức khoẻ cho tất cả cán bộ công nhân viên.